fredag 2 januari 2015

D o p T a v l a


S k a   n i   p å   d o p   e l l e r   k a l a s ,   
ä r   d e t t a   e n   t r e v l i g   p r e s e n t   a t t   g e   b o r t.


D O P T A V L A / N A M N T A V L A 
t r y c k t   p å   a k v a r e l l p a p p e r   s o m   g e r  l i t e   e x t r a   k ä r l e k 
T i l l t a l s n a m n e t   ä r   m e d   g l i t t e r.   
V ä l j   b l a n d   s i l v e r,   r o s e g o l d   &   g u l d.

r a m   3 0 x 3 0   4 9 0 k r 
r a m   2 4 x 2 4   3 5 0 k r

❊ v i d   b e s t ä l l n i n g   k o n t a k t a   m i g   p å ❊
jdesign.jewelry@hotmail.com


◯     ◯     ◯


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Blir alltid glad av en liten kommentar :)