lördag 3 januari 2015

A r m b a n d


A r m b a n d   m e d   v i t t   l ä d e r b a n d   o c h   e v i g h e t s t e c k n e t 
g å r   a t t   k ö p a   m e d   r o s a   l ä d e r b a n d.

1 9 0 k r 

V i d   b e s t ä l l n i n g,   k o n t a k t a   m i g   i   f o r m u l ä r e t   i   h ö g e r s p a l t e n.

◯     ◯     ◯


2 kommentarer:

Blir alltid glad av en liten kommentar :)