torsdag 5 februari 2015

A l l a h j ä r t a n s d a g


A L L A   H J Ä R T A N S   D A G!

1 4   f e b r u a r i

G e   b o r t   e t t   f i n t   h a l s b a n d   t i l l   d i n   k ä r l e k   e l l e r   f i n a   v ä n!

4 5 0 k r

❊ v i d   b e s t ä l l n i n g   k o n t a k t a   m i g   p å ❊
jdesign.jewelry@hotmail.com

◯     ◯     ◯

2 kommentarer:

Blir alltid glad av en liten kommentar :)