tisdag 13 januari 2015

H a l s b a n d


H a l s b a n d   i   R o s e G u l d.
M y c k e t   f i n t   s m y c k e   a t t   g e   b o r t   t i l l   
d i n   f i n a   v ä n   e l l e r   t i l l   d i n   k ä r e s t a.

4 5 0 k r / s t

❊ v i d   b e s t ä l l n i n g   k o n t a k t a   m i g   p å ❊
jdesign.jewelry@hotmail.com

◯     ◯     ◯

1 kommentar:

Blir alltid glad av en liten kommentar :)